วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2552

17 ธันวาคม 2552
....วันนี้ผมมาฝึกงานที่หน่วยวัดผลการศึกษา ตรวจข้อสอบนักศึกษากศน.ที่ห้องตรวจข้อสอบ คือสั่งคำสั่งคอมพิวเตอร์ให้ตรวจข้อสอบจากนั้นใส่กระดาษข้อสอบของนักศึกษาลงเครื่องตรวจข้อสอบ ถ้ามีกระดาษข้อสอบฉบับใดเครื่องไม่สามารถตรวจคำตอบได้ให้นำมาฝนดำใหม่จากนั้นก็นำเข้าเครื่อง กดปุ่ม Stsrt เพื่อทำการแก้ไข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น