วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2552

14 ธันวาคม 2552
....วันนี้ผมมาฝึกงานที่หน่วยวัดผลการศึกษา ท่านอาจารย์มอบหมายงานให้ผมจัดรูปแบบหนังสือวิจัยตั้งแต่บทที่1-5 แล้วจัดทำสารบัญแล้วนำไปให้อาจารย์ตรวจทานเหป็นระยะจากนั้นก็ทำการแก้ไขงานวิจัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น