วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2552

8 ธันวาคม 2552
....วันนี้ท่านอาจารย์หมอมหลวงเฉลิมขวัญให้เขียนสิ่งที่ได้ในการฝึกงานฝ่ายวิทยุกระจายเสียงส่งให้ท่านอาจารย์ตรวจ ช่วงบ่ายเนื่องจากแมวประสบอุบัติเหตูทางรถจักรยานยนต์ระหว่างเดินทางมาฝึกงาน คณะอาจารย์ในหน่วยงานจึงพร้อมใจกันไปเยี่ยมแมวที่โรงพยาบาลราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น