วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2552

9 ธันวาคม 2552
....วันนี้ผมมาฝึกงานที่หน่วยวัดผลการศึกษา ท่านอาจารย์นิดก็ได้แนะนำให้รู้จักอาจารย์และพี่ๆลูกจ้างประจำที่ทำงานอยู่ฝ่ายวัดผล และอธิบายถึงบทบาทหน้าที่ของฝ่ายวัดผล จากนั้นผมก็ได้รับมอบหมายให้กรอกข้อมูลผลการศึกษา เกรดเฉลี่ย ผู้ที่มาเข้าสอบ ของนักศึษา กศน.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น